Huisregels

 1. Voor aanvang van een eerste behandeling worden vragen gesteld met betrekking op uw sportactiviteiten, dagelijkse leven, medisch verleden en wensen tijdens de behandeling. De vragen worden gesteld met als doel de behandeling op uw behoefte af te stemmen.
 2. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden. Mocht dit wel wenselijk zijn, dan geeft de cliënt vooraf schriftelijke toestemming.
 3. De behandeling geschiedt in een afgesloten ruimte, waarin alleen therapeut en cliënt zich bevinden.
 4. Mocht behoefte bestaan een begeleider mee te nemen, dan is dit toegestaan. Cliënt dient wel tevoren toestemming te geven.
 5. Betreft een praktijk aan huis op de eerste etage zonder traplift. Er is geen wachtruimte, dus kom niet veel eerder dan de afgesproken tijd.
 6. Gemaakte afspraken kunnen minimaal 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
 7. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.
 8. Ik ben niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van bezittingen.
 9. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. De vervolg behandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin schriftelijk toestemt.
 10. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, of gebruikt u medicijnen dan kan ik u vragen of u overlegt met deze arts of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 11. Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Van de cliënt wordt verwacht dat u hier eveneens zorg voor zal dragen anders wordt de behandeling direct beëindigd.
 12. Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures en dergelijke, kunt u mij niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.
 13. Na het kennismakingsgesprek ondertekent u een formulier waarin u bevestigd dat u op eigen risico de behandeling ondergaat en de behandelaar niet aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling.
 14. Betalingen geschieden gepast contant, of via mobiele overboeking waarbij het betalingsbewijs direct getoond dient te worden.
 15. Als de cliënt een klacht heeft wil ik u verzoeken dit direct mondeling kenbaar te maken. Als er geen overeenstemming is bereikt verzoek ik u de klacht schriftelijk kenbaar te maken binnen zeven dagen na de afspraak.