Kwaliteit

Sportmassage Bergschenhoek is lid van de belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS). Dit lidmaatschap is speciaal voor bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van massage en/of sportverzorging. De vereniging heeft als doel het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de (sport)masseur/verzorger. De vereniging oefent invloed uit op het landelijk beleid met betrekking tot de (sport)gezondheid(s)(zorg). Via BMS heeft Sportmassage Bergschenhoek een collectieve beroeps-, bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering om de beste zorg te kunnen leveren.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Via de BMS voldoet Sportmassage Bergschenhoek aan de eisen van deze wet.

Om mijn kennis up to date te houden volg ik via BMS lezingen en workshops over actuele onderwerpen in ons vakgebied.