Kwaliteit borgen

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Via de belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in Massage – en sportverzorgingsbranche (BMS) voldoet Sportmassage Bergschenhoek aan de eisen van deze wet
Om de kwaliteit te waarborgen is Sportmassage Bergschenhoek lid van de belangenvereniging BMS.  Het hoofddoel van de vereniging is belangenbehartiging van de aangesloten leden, werkzaam op het gebied van massage en/of sportverzorging. Daarnaast heeft de vereniging zich het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de (sport)masseur/verzorger als doel gesteld. Tot slot oefent de vereniging invloed uit op het landelijk beleid met betrekking tot de (sport)gezondheid(s)(zorg) en zet zij zich in voor de maatschappelijke erkenning van het beroep.
Via BMS neem ik deel aan lezingen en of workshops over interessante en actuele onderwerpen in het vakgebied om de kennis up to date te houden. Tevens zijn diverse verzekeringen afgesloten zoals de beroeps-, bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering via de collectieve verzekering.